ULJA I MAZIVA

U našoj ponudi možete naći :

ULJE ZA MOTOR
ULJE ZA HIDRAULIČNE KOČNICE
ULJE ZA MENJAČ
ULJA ZA HIDRAULIKU
ULJA ZA MOTOCIKLE
ANTIFRIZ
MASTI

ULJE ZA MOTOR:
Motorno ulje predstavlja važan element koji obezbeðuje nesmetano funkcionisanje svih delova motora.
Zamena ulja u skladu sa preporučenim intervalima omogućava nesmetano funkcionisanje delova motora,
sprečava kvarove većih razmera i povećava performanse, i što je najvažnije, produžava vek trajanja motora.

Motorna ulja svrstavamo u 3 grupe.

I grupa su mineralna ulja (15W40,20W60)
Mineralna motorna ulja su najjeftinija, a napravljena su kao produkt destilacije nafte, drveta, uglja. Današnja mineralna motorna ulja nemaju dovoljno dobra svojstva koja zadovoljavaju osnove podmazivanja novih i modernih motora automobila.

II grupa su polusintetička ulja(10W40)
Polusintetička ulja su spoj mineralnih i sintetičkih ulja, s tim da deo mineralnih ulja iznosi oko 30%. Ona nude bolje performanse nego mineralna motorna ulja, a i jeftinija su od sintetičkih motornih ulja.

III grupa su sintetička ulja (0W30,0W60,5W30,5W40,10W60)
Sintetička ulja su umetna motorna ulja, napravljena su od sintetičkih baznih ulja i aditiva, te omogućavaju visoku iskorišćenost u odnosu na mineralna motorna ulja.

BRENDOVI

ULJA ZA HIDRAULIČNE KOČNICE:

Kočioni sistem motornih vozila predstavlja najbitniji faktor sigurnosti vozača, pa su zbog toga postavljeni veoma oštri zahtevi koje kočione tečnosti moraju zadovoljiti. To su pre svega visoke tačke ključanja, dobro ponašanje na niskim temperaturama, zaštita od korozije, odgovarajuća sposobnost podmazivanja kao i kompatibilnost sa zaptivnim materijalima.

BRENDOVI

ULJE ZA MENJAČ:

Čak i ako proizvođači ne preporučuju zamenu ulja, ponekad je poželjno zameniti ulje u menjaču. Prva stvar je da se odabere adekvatno ulje za menjač. Teoretski, što je viša klasa (GL-3, 4, 5 ili èak 6), bolja je priprema za teške uslove (GL-5 ima dvostruko više aditiva protiv trošenja kao GL-4).

1. 80W90 (GL-3)
2. 75W80 (GL-4)
3. 75W90 (GL-5)

BRENDOVI

ULJE ZA HIDRAULIKU:

U hidrauličnim sistemima prenos energije vrši tečnost pod pritiskom. Pritisak tečnosti se pravilno rasprostire na sve strane u zatvorenom sistemu.

1. LHM
2. LDS
3. DA
4. HD 46
5. HD 68
6. ATF
7. DEXTRON II,III

BRENDOVI

ULJA ZA MOTOCIKLE:

Motorno ulje je najbitnija stvar za dug životni vek agregata kao i za pružanje maksimalnih performansi.

1. 2T
2. 4T

BRENDOVI

ANTIFRIZ:

Antifriz je hemijska supstanca koja se koristi kod motora sa unutašnjim sagorevanjem. Njegova osovna namena je da smanji tačku smrzavanja tečnosti. Na taj način se sprečavaju značajna oštećenja motora.

1. G-11
2. G-12+
3. G-13

BRENDOVI