IZDUVNI SISTEMI

Prodavnica Auto delovi Frutta nudi sve potrebno za same izduvne sisteme za motorna vozila.

Izduvni sistem motornog vozila ima ulogu odvođenja otrovnih gasova koji nastaju prilikom sagorevanja goriva u motoru sa unutrašnjim sagorevanjem, njihovog hlađenja i prigušivanja buke motora.