AKUMULATORI

Punjiva baterija, sekundarna ćelija ili arhaično akumulator, je vrsta električne baterije koja se može prazniti i puniti više puta, za razliku od jednokratne ili primarne baterije, koja u potpunosti isporuči napon.Služi za startovanje motora.

Akumulatori otvorenog tipa

Oni imaju klasične čepove (ventile) po čemu se prepoznaju i izdvajaju od drugih. Unutar njih se nalazi rastvor u tečnom obliku i olovne ćelije iz kojih se neophodna struja generiše tokom radnog veka akumulatora.

Akumulatori zatvorenog tipa

Oni se prepoznaju po tome što nemaju čepove. Imaju svoj poklopac i kiselinu u sebi kao i prethodna vrsta. Razlika u odnosu na njih je ta što imaju već pomenuti poklopac u kome se elektrolit prilikom zagrevanja i rada kondenzuje i vraća nazad u tečnom obliku u akumulator, tako da kod njih nije potrebno dolivati vodu (niti je to moguće), kao kod prvog tipa.

AGM (Absorbent Glass Mat) akumulator

Spadaju zajedno sa gelnim u VRLA (Valve Regulated Lead Acid) baterije. Ovaj tip akumulatora u sebi sadrži kiselinu koja nije u tečnom stanju već se nalazi u specifičnoj materiji nalik na vatu. Njihovim “mukanjem” ne čuje se kretanje elektrolita.

Gelni akumulatori za skutere i motocikle

Gel akumulatori su druga vrsta VRLA akumulatora. Ni u njima se ne oseća prisustvo elektrolita mućkanjem, zato što je elektolit na bazi silicijum-dioksida u obliku pudera. Kao i AGM akumulatori ni oni ne traže (niti je moguće) bilo kakvo održavanje sem punjenja. Gel akumulatori mogu da rade u bilo kom položaju zbog svoje konstrukcije i da se prave za veoma male kapacitete čak do samo 1 Ah.

BRENDOVI